Cenneti Çok Arzu Eden Kimseler için Etkili Dua “Bismillahirrahmanirrahiym, Şehidellahü ennehü la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ulül ılmi kaimen bil kıst.la ilahe illa hüvel aziyzül hakiym.İnned dine ındellahil islam.