Cevşen-i Kebir Duası “Beledü’l-Emin” ve “Misbah-ı Kef’emî“nin nakline göre, bu duayı Hz. Seyyidu’s Sacidin İmam Zeynülabidin (a.s) babasından, o da dedesi Resul-i Ekrem’den (s.a.a) nakletmiştir.