Cevşen ‘ül Kebir (sesli) Islam Mobil Uygulaması İmam Zeynelâbidî’nin rivayetine göre, Cevşenül-Kebîr, Hz. Peygambere bir gazve esnasında Cebrail’in getirdiği kudsî bir münacattır. Cebrail, Peygambere Cevşeni sunduğunda, “Zırhı çıkar, bunu al” demiştir.