Cumartesi ve Her gün Hacet – Dilek için Okunacak Dua Dilek ve hacetinin kabulü isteyen 2 rekat Allah rızası ve hacetin kabulü için namaz kılar ardından 145 defa ” Hüvel evvelü ve ahiru vezzahiru ve batın ve hüve bikülli şey’in alim” ayeti kerimesini okuyan kimsenin dilek ve haceti kabul olur.