Etikete göz atma

dua ederken ellerin kaldırılması