7 Adet Dua Hükmünde Sure ile Bereket Duası Modern dünyada insanların büyük bir kısmı kazanç sağlamak üzere helal olmayan yollara başvurup her türlü kötülüğü meşru görürken Müslüman bir zat yalnız ve ancak bereketi Allah’tan istemektedir. Bu davranışıyla kötü yollara tevessül etmemekte ve hak yoldan ayrılmamaktadır.