El-Mecid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Mecid Şanı büyük ve yüksek. Şeref sahibi. Azameti, kadri, şanı büyük, vermesi bol, zati şerefli, işleri güzel olandır.