El-Muahhiru (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Muahhır Dilediğini bir hikmetten dolayı erteleyen