El-Vâlî (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Vâlî Bütün varlıkları idare eden