El-Vâsi’u (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna İlmi ve merhameti her şeyi kuşatan “Allah geniş olandır, bilendir.”” (Bakara, 247)