Ezana icabet Duası  Namaz vakitlerinde müezzin ezan okur, müminler de ezana icâbet eder. Ezana icâbet iki türlü olur. Biri müezzinin söylediğini aynen söylemekle, diğeri de kalkıp camiye yürümekle, yahut evde namaz hazırlığına girmekle.