Fâtiha Suresi 7 ayettir. Nüzulü Mekke’de olup 5. sure olarak inmiştir.