O gün ve gecenin şükrünü eda etmek için dua Allah Reslulü (s.a.v) şöyle buyuruyor.