Abdulaziz b. Rüfey (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: