-Hac ve umrenin yerine getirilişi açısından kadınlarla erkekler arasında bir fark yoktur.