Çok Kuvvetli Dilek ve Hacet Duası ” Hadid Suresi ve Haşr Suresi” Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: