Çok Kuvvetli Dilek ve Hacet Duası '' Hadid Suresi ve Haşr Suresi'' Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: