ilahirahmet
Anasayfa » Etiket: Hayırlı Evlat Sahibi Olmak

Hayırlı Evlat Sahibi Olmak

Ebu-Abbâs Ahmet eş-şerci ez-Zebidi(r.a) meşâyihin kıymetli tercene-i hallerine dair kaleme almış olduğu (Tabakatü’l-havâs ehli’s-sidki ve’l-ihlâs” isimli eserindeki Ebû Sa’id Abdullâh...