ilahirahmet
Anasayfa » Etiket: Helal Rızık için Dua

Helal Rızık için Dua

Ebu-Abbâs Ahmet eş-şerci ez-Zebidi(r.a) meşâyihin kıymetli tercene-i hallerine dair kaleme almış olduğu (Tabakatü’l-havâs ehli’s-sidki ve’l-ihlâs” isimli eserindeki Ebû Sa’id Abdullâh...
Akşam namazından sonra; 70 defa “Estağfirullah el âzim ve etûbü ileyh” 11 defa salavat 11 defa “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû...