Her türlü kısmetin açılması için 40 gün aşağıdaki şekilde duaya devam edilir.