Etikete göz atma

her zaman dil ve ağızda dolaşan söz