Hizbul Bahr Duası(Dilek ve Hacet Duası) HİZBU’L BAHR DUASININ FAZİLETLERİ; Hizbul Bahr Duasının Duanın faziletleri oldukça çoktur. Özellikle yatakta yatan bir hastanın şifası için üç gün boyunca yaklaşık 25 kere okunması gerekir. Eğer hastanın eceli Allah tarafından gelmemiş ise hasta en kısa zamanda İnşallah şifasını bulacaktır.