Hizbul Mâsun Duası Hizbül Masun Nedir? Ehl-i Dalaletten, haset ve fesattan, nefis ve şeytandan ve en mühimi cehennem azabından Allah’a sığınmak amacı ile her nevi tehlikeden korunma amaçlı okunan dualardandır.