Ahlak ve Huy ile ilgili Güzel Sözler Ahlak cemiyetin temelidir. De Chateaaubriand Ahlak da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, ancak yaşanır. Ernest Renan