Etikete göz atma

İbn Teymiyye’den Güzel Bir Türkçe Dua