İbn Teymiyye’den Güzel Bir Türkçe Dua Takıyuddîn Ahmed ibn Teymiye ya da kısaca İbn Teymiyye, Selef / Selefiyye anlayışının en önemli âlimlerinden ve görüşleri çeşitli İslâm âlimlerini ve akımlarını etkilemiş olan âlim.