İdris Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Kur’ân-ı kerîm’de ismi geçen peygamberlerden. Şit aleyhisselamın torunlarındandır.