insanların Birbirini Sevmesi için Şirinlik Duası Şirinlik duası adından da anlaşıldığı üzere kişileri birbirine sevdiren bir duadır. Diğer dualardan farkı tesirini hemen göstermesidir. Tabi burada dile getirdiğimiz husus Allah’ın duayı kabulünden sonraki aşamadır. Allah’ın izni olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini ve duaların tek kabul merciinin O olduğu unutulmamalıdır.