Etikete göz atma

istiğfardan Oluşan Etkili Bir Hacet için Dua Terkibi