İTİKAFIN LÜGAT MANASI : Habs (Beklemek) ve Bir şeye Devam (Mülazemet) Etmektir.