Kabeyi Görünce Okunacak Dualar Allâhümme zid hâzel beyte teşriyfen ve ta’Åzıymen ve tekriymen ve mehâbeten ve zid men şerrefehü ve kerremehü mimmen Haccehü evi’Åtemerahü teşriyfen ve tekriymen ve ta’Åzıymen ve birrâ* allâhümme entes selâmü ve minkes selâm* Hayyinâ rabbenâ bis selâm*