Etikete göz atma

Kabûl edileceğine inanarak duâ etmelidir