‘‘7 Gün için Ayrı Ayrı Zikirler” Maksada Ulaşmak ve Kabul Görmek için Hergüne Ayrı Zikir Gazzâli’den; Her kim maksadına ulaşmak,insanlar arasında kabul görmek veya saadet içinde olmak,dilek ve hacetinin kabul olmasını ister ise bu zikirlere devam etsin.(el-Kevâkibül Lemmâah)