Kimin Duası Kabul Olmaz? Allah Kimin Duasını Kabul Etmez? Allah’ın, duasını kabul etmediği kimseler de vardır.