Kısa Boylular için Boy Uzatan Etkili Dua “Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)’ın adıyla; “Eftehullahu vecheke, Allahumme barik lehu fi şa’rihi ve beşerihi”