Etikete göz atma

Kıymetli vakitlerde duâ etmelidir