Etikete göz atma

kulillahümme malikel mülki tü’til mülke fazileti