Vitr Namazında Okunan Kunut Duaları Hasan b. Ali (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir ki: “Rasûlullah (s.a.v.) vitirde okuyacağım duayı bana öğretti,