Kuranda ki Namaz ile ilgili Tek Dua ( Hz. ibrahim’in Duası ) “Rabbic’alniy mukıymes salâti ve min zürriyyeti, rabbena ve tekabbel duaiy. Rabbenağfirliy ve livalideyye ve lilmü’miniyne yevme yekûmül hisab.”