KUR’AN-I KERİMİ öğrenmek her müminin en zevkli ve en tatlı bir meşguliyetidir. Bunun için bir mümin hangi yaşta olursa olsun, Kur’an’ı öğrenmek için büyük bir gayret içine girer.