Kurbanda Müstehaplar -Eyyâm-ı nahr’dan önce kurbanlığı bağlamak. -Hayvana kurbanlık nişanı takmak, işaretlendirmek.