Maddi Sıkıntıları Atlatmak için Okunacak Etkili Bir Dua Rasulullah salla’llahu alyehi ve sellem Efendimiz; her gece Vakı’a suresini okuyana fakirlik isabet etmeyeceğini ve Yasin-i Şerif hangi niyet için okunursa onu husule getireceğini ümmetine müjdelemiştir.