Sual: Bir malı beğendirmek gayesiyle yemin etmekte mahzur var mıdır?