Malikü’l Mülk (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Malikü’l Mülk Mülkün ebedi sahibi Kainat, mülk ve servetin hakiki sahibi, bütün varlık emrinde, hikmetine kimse karışmayandır.