Mirac Gecesi Namazı  Mi’rac Gecesi Namazı : – Receb-i Şerifin yirmiyedinci gecesine müsâdif olan mübarek Leyle-i Mi’rac’da oniki(12) rek’at nafile namaz kılınması müstahsen görülmüşdür. Her rek’at-da Fâtihâ-i şerîfeden sonra başka bir sûre okuyarak iki rek’atda bir selâm vermeli. – Sonra yüz kere istiğfâr ederek yüz kere de Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimize salât