Etiket: Mübin Duası

Mübin Duasının Faziletleri ve Sırları

Mübin Duasının Faziletleri ve Sırları Mübin Duasının Arapça Resmi Mübin Duasının Faziletleri: Dünyevi ve uhrevi her türlü dilek ve hacetlerin yerine gelmesi, sıkıntı, keder, elem ve kasvetlerin gitmesine niyet ederek Yasin Suresi’ndeki her “Mübin” den sonra üçer-beşer ya da yedişer kere bu duanın okunması gereklidir.