Etikete göz atma

Mustafa İSLAMOĞLUNDAN güzel bir Türkçe dua