114-en-NÂS Nâs, insanlar demektir. Medine’de inmiştir, 6 (altı) âyettir.