Etikete göz atma

Ökçe ve ayak çukurlarının ateşte vay haline