Dinlediğini ve Okuduğunu Unutmamak için Etkili Bir Dua Terkibi “el-Câmi’u limefterak min düreri’l-ulûmi’l-fâiza” isimli eserde naklolunduğu üzere; insanlar içerisinde hafızası en güçlü olmak isteyen kişi okuyacağı kitabı eline alırken: