Farz olmasının şartları Müslüman olmak : Kafir iman etmediği için amelle sorumlu olmaz.